Fingerskinner og bandager

Fingerskinner og bandager til stabilisering og korrektion af fejlstillinger og hjælp til sammenbinding.