Trykbandager - K.C. Pedersen

Trykbandager


Hvem har glæde af trykbandager

Personer som har midlertidige og permanente problemer med ødemer/hævelse, lammelser og problemer med spasticitet Produkterne anvendes til at

- stabilisere led

- begrænse hævelse

- dæmpe smerter

- stimulere til funktion

Det skal dertil siges, at diagnosen ikke i sig selv er udgangspunktet for brug af produkterne.

 

Hvad kan produkterne gøre for dig?:

  • Begrænse hævelse/ødem
  • Dæmpe spasticitet
  • Støtte svage led
  • Begrænse uhensigtsmæssige bevægelser som ellers ville føre til overbelastning af led.
  • Dæmpe smerter

Bør kun anvendes af professionelt personale eller med nøje instruktion af behandlende terapeut

Hvordan kommer du i gang?:

I mange tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant.

I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov
  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune
  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling
  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten