Køkkenredskaber

Produkter som anvendes til at lette arbejdet i køkkenet – her finder du både ergonomiske redskaber samt redskaber som letter hverdagen hvis du har et handicap.


Hvem har glæde af køkkenredskaberne

 

Borgere med problemer så som: 

- nedsat kraft i hænderne

- har manglende funktion i den ene arm

- som har svært ved at holde fast i ting

 

Hvad kan hjælpemidlerne gøre for dig?

- Lette køkkenarbejdet

- Hjælpe med at åbne ting som kræver kraft

- Holde ting på plads

 

Hvordan kommer du i gang

I nogle tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant. I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov

  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune

  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling

  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten