Behandling

Komme i ergoterapeutisk behandling i vores lokaler i Hedehusene - se mere 
på http://ergoklinikken.dk 

Det er også muligt at tilkalde en konsulent omkring vurdering og vejledning på konkrete behandlingsproblematikker. Ring og forhør om dette. Der køres kun på Sjælland og prisen for et sådant konsulentbesøg vil indbefatte kørsel og konsulenthonorar.