Undersøgelse

En grundig undersøgelse er vigtig forud for enhver behandling. Samtidig er det vigtigt at anvende undersøgelsesredskaber som er valide og reliable. Ved køb af undersøgelsesredskaber vil der følge vejledning og normtal med.