Undersøgelse

En grundig undersøgelse er vigtig forud for enhver behandling.

Samtidig er det vigtigt at anvende undersøgelsesredskaber som er valide og reliable.