Albuestøtte


Hvem har glæde af albue bandager og slynger

Personer som har brug forr

- stabilisering efter operationer og skader

- begrænsning i bevægelse

- støtte i en helingsperiode

- støtte ved lammelse

Det skal dertil siges, at diagnosen ikke i sig selv er udgangspunktet for brug af produkterne.

 

Hvad kan produkterne gøre for dig?:

  • Støtte og stabilisere
  • Begrænse bevægelighed eller støtte ved bevægelse
  • støtte en arm ved lammelse

 

Hvordan kommer du i gang?:

I nogle tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant.

I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov
  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune
  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling
  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten