Hjælpemidler

Produkter som anvendes til at løse hverdagens opgaver i hjem og på arbejde.

Ved brug af disse redskaber/hjælpemidler kan vi ofte være selvhjulpne i langt længere tid.

 

 

Produkterne er alle godkendte til formålet.


Hvem har glæde af hjælpemidler

 

 

Borgere med problemer så som: 

- nedsat kraft

- dårlig bevægelighed

- begrænset gribefunktion

- kulde overfølsomhed

Det skal dertil siges, at diagnosen ikke i sig selv er udgangspunktet for brug af produkterne, men i høj grad de begrænsninger der opleves i hverdagen.

 

Hvad kan hjælpemidler gøre for dig:

  • Forbedre løsningen af dagligdagens opgaver

  • Gøre at borger selv kan klare vigtige personlige problematikker

 

Hvordan kommer du i gang

 

I nogle tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant.

I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov

  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune

  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling

  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten