Silversplints

Download brochure omkring silversplint

 

Klik her

 


Hvem har glæde af Silversplints

Personer som har permanente problemer med leddene i hænder og håndled. fl.eks gigt, hypermobilitet, Ehlers Danlos, og spasticitetprodukterne anvendes til at

 • Stabilisere led
 • Korrigerer til optimal stilling
 • Aflaste ved funktion
 • Dæmpe smerter
 • Bremser ”overbevægelige” led (hypermobilitet)

Det skal dertil siges, at diagnosen ikke i sig selv er udgangspunktet for brug af produkterne.

 

Hvad kan produkterne gøre for dig?:

 • Fremme bevægelse
 • Støtte svage led
 • Begrænse uhensigtsmæssige bevægelser som ellers ville føre til overbelastning af led.

 

Hvordan kommer du i gang?:

I mange tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant.

I så tilfælde skal du:

 1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov
 2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune
 3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling
 4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten