Slynger til skulderen

Bandager til skuldre, som løfter, aflaster og støtter skulderen


Hvem har glæde af skulderbandager

Personer som har midlertidige og permanente problemer med skulder. fl.eks efter brud på arm og skulder, gigt , lammelser m.m. Produkterne anvendes til at

- stabilisere led

- aflaste ved funktion

- dæmpe smerter

- støtte og bære en lammet arm

- give ro ved opheling

Det skal dertil siges, at diagnosen ikke i sig selv er udgangspunktet for brug af produkterne.

 

Hvad kan produkterne gøre for dig?:

  • Fremme bevægelse/hindre bevægelse
  • Støtte svage led
  • Begrænse uhensigtsmæssige bevægelser som ellers ville føre til overbelastning af led.
  • Dæmpe smerter

Hvordan kommer du i gang?:

I mange tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant.

I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov
  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune
  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling
  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten