Armslynger

Vores slynger er med til enten at bære en arm, eller at understøtte en arm og dens funktion.


Hvem har glæde af slynger:

Patienter med følgende diagnoser kan have stor glæde af mundstimulering: 

- personer med lammelser

- personer med knoglebrud i hånd og arm

- personer med skuldersmerter

-

Det skal dertil siges, at diagnosen ikke i sig selv er udgangspunktet for brug af produkterne.

 Hvad kan en slynge gøre for dig?:

  • Støtte
  • Nedsætte smerter
  • Begrænse tyngde af en arm
  • Give ro i til væv som skal ophele

 

Hvis tilstanden er permanent kan der i nogle tilfælde opnås en bevilling af kommunen – hvis det vurderes at være relevant.

I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov
  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune
  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling
  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten