Statisk fingerskinne

stabiliserende og korrigerende fingerskinner


Hvem har glæde af statiske (stive) skinner til fingre

Personer som har midlertidige problemer med fingrene (fl.eks et brud eller seneskade), gigt og springfingre- produkterne anvendes til at

- stabilisere led

- korrigere et led til korrekt stilling

- bøje /strække et led

- lægge korrekt pres på sene

Det skal dertil siges, at diagnosen ikke i sig selv er udgangspunktet for brug af produkterne.

 

Hvad kan produkterne gøre for dig?:

  • Fremme bevægelse
  • Støtte i helingsperioder
  • Korrigere for skæve fingre

 

Hvordan kommer du i gang?:

I nogle tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant.

I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov
  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune
  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling
  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten