Ergonomiske skærebrætter og smørebrætter

Skære- og smørebræt til brug i køkkenet hvor udgangspunktet er at ergonomien er i højsæde

preload spinner

Hvem har glæde af skære- og smørebræt:

Personer som bare generelt har problemer at fastholde fødevarer under forarbejdning eller ved tilberedning af madlavning

Det kan være personer med nedsat kraft i hænderne, men også andre uden nedsat kraft kan have stor glæde af disse knive

Hvad kan skærebræt- og smørebræt gøre for dig?

  • Fastholde fødevarer under tilberedning – der hvor du skal skære og smøre
  • Har skridsikre dupper under så produktet bliver stående

Hvordan kommer du i gang:

I nogle tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant. I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov
  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune
  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling
  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten