Fingerskinner og bandager


Hvem har glæde af skinner og bandager til fingre

Personer som har midlertidige problemer med fingrene (fl.eks et brud eller seneskade) eller personer med kroniske problemer .f.eks. gigt

- produkterne anvendes til at stabilisere led

- til at begrænse bevægelse

- til at støtte ved funktion

- Det skal dertil siges, at diagnosen ikke i sig selv er udgangspunktet for brug af produkterne.

 

Hvad kan produkterne gøre for dig?:

  • Hjælpe med at støtte ved greb
  • Støtte i helingsperioder

 

Hvordan kommer du i gang?:

I nogle tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant.

I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov
  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune
  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling
  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten