Varmehjælpemidler

Alle varmeprodukter som K. C. Pedersen sælger er medicinsk godkendt og CE mærket. Dette betyder, at produkterne opfylder EU´s krav til medicinske produkter.

 

preload spinner

Varmehjælpemidler og godkendelse

 

Varmehjælpemidler er betegnelsen på tekstilmateriale i form af vanter/sokker eller andet tøj eller fodtøj, hvor der er integreret et elektrisk varmeelement. Selve varmeelementet består af en tynd og fleksibel varmetråd der er indsyet i tekstildelen. Ved at sende en elektrisk strøm fra et opladeligt batteri gennem tråden opstår der en varme. Denne tillægsvarme skal erstatte kropsdelens nedsatte evne til selv at generere varme, ofte som følge af skader eller anden sygdom, som hindrer normal blodcirkulation. Regulering af varmen gøres enten automatisk med en lille termostat, placeret hensigtsmæssigt i selve tøjet eller med en udvendig regulator, hvor brugeren selv indstiller den ønskede varme.

 

Sikkerhed 

Minitech A/S har lagt meget arbejde i at afdække mulige faremomenter, hvordan de opstår og hvordan de kan undgås. Udstyr af denne type er underlagt direktiver for medicinsk udstyr, og skal i henhold til norsk lov være CE-mærket. NEMKO er i Norge akkrediteret af departementet, som organ for den type godkendelse. Alt udstyr af medicinskteknisk art skal godkendes i henhold til EN 60601-1-2. For udstyr i risikoklasse IIA og højere skal udstyret være certificeret efter NS-EN-ISO 13458, 2003. Fælles for alle varmehjælpemidler er at de kan afgive for høje temperaturer, enten på enkelte punkter eller over større flader. For at undgå problemer som disse, er der brugt mange ressourcer på testudstyr, produktudvikling og produktionsmetoder som skal give slutproduktet en optimal sikkerhed.

Vores PID regulator/termostat afdækker ændringer i varmetråden på et tidligt tidspunkt, og slukker for strømmen fra batteriet. Dette gør vores produkter sikre for både følsomme og ikke-følsomme brugere. Selvom vi er nået langt, arbejder vi kontinuerligt med at forbedre varmetråd og regulator.

 

Tilførsel af varme

Efter råd fra brandskadeafdelingen ved Haukeland Sygehus i Bergen, Norge bør vi ikke udsætte huden for temperaturer over 42 °C over længere tid.
Varmehjælpemidlet skal ikke benyttes som ”en øjeblikkelig opvarmer”, men skal tilføre klientens kropsdel en tillægsvarme, der hvor vedkommende normalt fryser eller føler sig kold.

 

Punkttemperaturer på over 42 °C bør undgås.
 

Husk at normal hudtemperatur ligger på 32-34 °C, mens normal kropstemperatur er ca. 37 °C.

 

Til samtlige produkter medfølger som standard 2 batterier

 

Måleskema til opmåling finder du her