Påtagning af kompressionsbeklædning

Produkter til hjælp ved påtagning af kompressions produkter (strømper og ærmer).

preload spinner

Hvem har glæde af produkterne

Brugere eller hjælpere som skal påtage kompressionsprodukter og som har brug for aflastning af hænder.

Hvad kan produkterne gøre for dig?

  • Give aflastning af hænder for brugere og hjælpere

Hvordan kommer du i gang

I nogle tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant. I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov

  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune

  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling

  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten