Silversplint - K.C. Pedersen

Silversplint

Download brochure omkring silversplint

Klik her


Hvem har glæde af Silversplints

Personer som har permanente problemer med leddene i hænder og håndled. fl.eks gigt, hypermobilitet, Ehlers Danlos, og spasticitetprodukterne anvendes til at

- stabilisere led

- korrigerer til optimal stilling

- aflaste ved funktion

- dæmpe smerter

- bremser ”overbevægelige” led (hypermobilitet)

Det skal dertil siges, at diagnosen ikke i sig selv er udgangspunktet for brug af produkterne.

 

Hvad kan produkterne gøre for dig?:

  • Fremme bevægelse
  • Støtte svage led
  • Begrænse uhensigtsmæssige bevægelser som ellers ville føre til overbelastning af led.
  •  

Hvordan kommer du i gang?:

I mange tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant.

I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov
  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune
  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling
  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten