Silversplint

Silversplint stabiliserer fingerled og optimerer dermed håndens gribefunktion. Dette medfører, at patienten får bedre mulighed for, at varetage daglige færdigheder og være mere selv hjulpen.

En sidegevinst ved brug af Silversplint er, at mange oplever færre smerter, når ringene anvendes i forbindelse med deres daglige gøremål.