Fingre - K.C. Pedersen

Fingre


Hvem har glæde af skinner og bandager til fingre

Personer som har midlertidige problemer med fingrene (fl.eks et brud eller seneskade) eller personer med kroniske problemer .f.eks. gigt

- produkterne anvendes til at stabilisere led

- til at begrænse bevægelse

- til at støtte ved funktion

- Det skal dertil siges, at diagnosen ikke i sig selv er udgangspunktet for brug af produkterne.

 

Hvad kan produkterne gøre for dig?:

  • Hjælpe med at støtte ved greb
  • Støtte i helingsperioder

 

Hvordan kommer du i gang?:

I nogle tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant.

I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov
  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune
  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling
  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten