Mundstimulering

Produkter som anvendes til at forbedre motorik i mund, svælg og muskler omkring munden

Produkterne er delt op i de forskellige behov som findes. Tygge/bide, spise/synke, pleje og puste/ suge.

Produkterne er alle godkendte til formålet og har selvfølgelig CE mærke


Hvem har glæde af mundstimulering

Patienter med følgende diagnoser kan have stor glæde af mundstimulering: 

- personer med motoriske udfordringer

- personer med taleproblemer / logopædiske problemer

- personer med dysphagi

- personer med motorisk uro og hvor det at putte noget i munden kan være beroligende

Det skal dertil siges, at diagnosen ikke i sig selv er udgangspunktet for brug af produkterne.

Hvad kan mundstimulering gøre for dig?

  • Forbedre mundmotorik
  • Dæmpe uro
  • Forbedre tale
  • Forbedre synkefunktion
  • Hjælpe til bedre indtagelse af føde

Hvordan kommer du i gang

I nogle tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant. I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov
  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune
  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling
  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten