Personlig pleje

Produkter til håndtering af hjælp ved personlig pleje.


Hvem har glæde af produkterne

Personer som har problemer i hverdagen med personlig hygiejne. F.eks. klippe negle. Alle produkter har ergonomien i højsæde

Hvad kan produkterne gøre for dig?

  • Give dig mulighed for at klare hverdagen nemmere selv og måske helt ude hjælp

Hvordan kommer du i gang

I nogle tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant. I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov
  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune
  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling
  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten