Medicin

Produkter til håndtering af medicin – åbne emballage, dele tabletter eller knuse tabletter.


Hvem har glæde af produkterne

Personer som har problemer med at håndtere medicin – åbne emballage, dele tabletter eller knuse tabletter. Redskaber gør at opgaverne løses hurtigt, og alle produkter har ergonomien i højsæde

Hvad kan produkterne gøre for dig?

- Give dig mulighed for at åbne håndtere medicin (f.eks. åbne emballage, dele tabletter eller knuse tabletter)

Hvordan kommer du i gang:

I nogle tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant. I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov

  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune

  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling

  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten