Hjemmet

Produkter som anvendes til mange små ting i hverdagen, og som kan gøre hverdagen lettere


Hvem har glæde af hjælpemidlerne

Borgere med problemer så som: 

- hofte og knæ problemer

- dårlig ryg

- nedsat kraft i hænderne

Hvad kan hjælpemidlerne gøre for dig?

  • Gøre det lettere at samle ting op fra gulvet
  • gøre det lettere at rejse sætte sig
  • åbne og låse en dør
  • holde på spillekort
  • læse en bog
  • m m

Hvordan kommer du i gang

I nogle tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant. I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov
  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune
  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling
  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten