Puste og suge produkter til mundstimulering

Puste/suge

Hvem har glæde af puste suge produkterne:

Børn og voksne med følgende diagnoser kan have stor glæde af produkterne: 

- personer med motoriske udfordringer

- personer med taleproblemer / logopædiske problemer

- personer med dysphagi

Det skal dertil siges, at diagnosen ikke i sig selv er udgangspunktet for brug af produkterne.

 

Hvad kan produkterne gøre for dig?:

  • Forbedre mundmotorik
  • Dæmpe uro
  • Forbedre tale
  • Forbedre vejrtrækning

 

Hvordan kommer du i gang?:

I nogle tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant.

I så tilfælde skal du:

  1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov
  2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune
  3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling
  4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten