Kompressionsbeklædning til børn kan pyntes med mærkater

Børn

Produkter med kompression til børn.


Hvem har glæde af produkterne

Børn som kan have flg. Problemer

 • Brandsår eller arvævsproblematikker
 • Og andre problematikker hvor kompression kan have en beroligende effekt, eller dæmpe muskelspænding (tonus) eller stabilisere svage muskler.
 • Multihandicappede
 • Autisme
 • CP
 • Hypermobilitet - Ehlers Danlos syndrom

Hvad kan produkterne gøre for dig?

 • Give stabilisering, dæmpe motorisk uro, dæmpe spasticitet, støtte svage muskler – påvirker proprioceptivt.

Hvordan kommer du i gang

I nogle tilfælde kan produkterne bevilges af kommunen – hvis det vurderes at være relevant. I så tilfælde skal du:

 1. Gå til lægen og få ham/hende til at vurdere at du har behov

 2. Skriv en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler til din kommune

 3. Ved bevillig – kontakt os for vurdering og opmåling

 4. Vi hjælper gerne i forløbet – kontakt vores ergoterapeut Kirsten