Materialer

Orfit Industries udvikler og producerer termoplastiske skinnematerialer som har den højest mulige kvalitet både for terapeuten/bandagisten som skal tilpasse skinner, men også højest mulige kvalitet og komfort for patienten.
Skinnematerialerne er primært beregnet på anvendelse i forbindelse med fysisk rehabilitering, men kan også anvendes til andre formål. Det er kun fantasien som sætter begrænsningen.

Materialerne betegnes som termoplastiske, og er i lavtemperatur kategorien.
Der findes forskellige materiale typer (se nedenfor) og disse findes i forskellige tykkelser og nogle også i forskellige farver.

Til hele sortimentet hører selvfølgelig også forskelligt tilbehør samt værktøj til brug ved fremstillin.

K.C. Pedersen er danske distributør af Orfit skinnematerialer, og vi vil løbende tilbyde kurser inden for skinnefremstilling.


Tips til når du arbejder med Orfit skinne materialer:
1. Når du arbejder med Orfit Classic tilfør et par dråber sulfo sæbe i kogekarret for at gøre materialer mindre selvklæbende
2. Grub tørt materiale med talkum forud for opvarmning - det giver også mindre selvklæbende overflade.
3. Hold øje med vandtemperaturen. Opvarm ikke ved for høj temperatur. Ideel temperatur er 65-70° undtagen for:
Orfit Ortho: 75°
4. Tør ikke "ikke coated" materiale på et håndklæde eller en fnugget overflade.
5. Stræk for at opnå fuld effekt
6. Lad materiale blive transparent forud for formning - når det er et produkt som har den evne.
7. Benyt selvklæbe muligheden for at gøre formningen lettere.
8. Anvend selvklæbe muligheden for at forme mod tyngden.
9. Tilpas form og trim kanterne inden materialet er kølet helt ned.
10. Benyt materialer som er coated når du skal lave skinner hvor du har brug for midlertidig klæbeevne, som ved cirkulære design. Når materialet er kølet kan denne midlertidige klæbeevne brydes meget let ved at trække delene fra hinanden.
11. Anvend klæbende eller selvklæbende materialer hvor du har brug for at montere ting fast eller har brug for en stærk sammenklæbning.
12. Gå på www.orfit.com og få flere detaljerede informationer omkring hvert specifikke Orfit skinne materiale.

Vedligeholdelse:
Skinner som er fremstillet af ORFIT materialer bør rengøres dagligt. Anvend lunkent vand og flydende sæbe, eller tandpasta og skyl godt efter.
Anvend aldrig kemiske stoffer som terpentin, benzin m.m.
Sterilisation af ORFIT skinner i autoklave er IKKE mulig
Desinfektion er mulig med sprit, eller desinfekserende sæber.
Efter anvendelse kan skinnen kasseres med almindeligt husholdningsaffald uden at være miljøbelastende. ORFIT skinne materialer er biologisk nedbrydelige.