Hvor er træningsredskaberne blevet af??

Oprettet d.

Hvor er træningsredskaberne blevet af??

Hvor er træningsredskaberne blevet af??

I klinikken har vi siden nytår mødt 2 patienter som har haft 2 forskellige skader på hænderne. Begge skader er behandlet operativt, og begge patienter er efter afbandagering blevet set af en terapeut. Den ene patient én gang, den anden har været igennem et forløb. Begge patienter er afsluttet i det offentlige regi, men har valgt at komme i klinikken, fordi de ikke var tilfredse med det resultat de har opnået til nu.

I begge tilfælde har vi undersøgt patienten nøje, og fundet nedsat funktion mht. Ledbevægelighed, kraft og sensibilitet (følelse).

Den ene patient har vi set nu 2 gange, den anden kommer igen om 2 uger.

Den patient vi har set 2 gange, gav vi første gang en skinne til udretning af en krum finger, samt forskellige træningsredskaber.

Den anden patient har fået diverse redskaber med hjem til hjemmetræning.

De redskaber begge patienter har fået med hjem til hjemmetræning er nogle vi låner ud, og som vi får tilbage ved afsluttet træning.

Ingen af de 2 patienter har fået noget udleveret på de forskellige sygehuse. De har fået et øvelsesprogram med aktive øvelser og kun i det ene tilfælde blev programmet gennemgået.

De redskaber de 2 har fået med hjem fra os, hjælper til at gøre øvelserne korrekt, de ligger desuden på bordet og erindrer om at der skal trænes. Redskaberne er med til at øge bevægelighed og kraft samt stimulerer sensibiliteten.

Vi hører fra flere patienter som kommer i klinikken, at man rundt om ikke har den mulighed for at udlåne eller udlevere træningsredskaber, men opfordre til øvelsesprogrammer uden redskaber og til at bruge hånden i daglige færdigheder.

Begge dele er korrekte, for både øvelsesprogrammer og anvendelse af hånden giver resultat, men med redskaber kan man ofte skubbe mere til en forbedring og det bliver lidt mere morsomt at træne, når man kan se at det rykker.

Den patient som kom for anden gang havde forbedret ledbevægeligheden fra -35 til -18 grader i ekstensionsretning  i et fingerled på blot 2 uger – blot gennem intensiv træning og en natskinne. Patienten siger selv at det på de 2 uger har rykket mere end det halve års træning i det offentlige regi.

Jeg er klar over, at økonomien er meget lille rundt om i det offentlige, men måske kunne man så henvise de interesserede til at købe redskaber selv, når de er afprøvet i terapien.

Så herfra en stor opfordring til kollegerne ude omkring til at hjælpe patienterne med at få fingrene i de korrekte træningsredskaber, så de hurtigst muligt kan vende tilbage til deres daglige færdigheder med så normal funktion som overhovedet muligt.


Kommentar(er) 5

 • Rikke Uldum
  Rikke Uldum

  Kære Kirsten - Tak for er tanke væggene indlæg! For mit eget vedkommende er en af udfordringerne, at min viden om hvilke redskaber, der er relevante for en konkret funktions nedsættelse, kun langsom oparbejdes i takt med, at jeg møder patiensernes problemer i min praksis. Min oplevelse er, at der er langt mellem de faglige fællesskaber, der har håndpatienter som speciale. Så de gode erfaringer bliver ikke delt. Så du skal have tak for at du altid stiller din viden til rådighed for os andre.

  Svar

  • Kirsten Pedersen
   Kirsten Pedersen

   som kommentar til af Rikke Uldum

   Tak Rikke - måske skal jeg bruge mere plads til info om træningsredskaber i mine nyhedsbreve - det kunne måske sprede en viden til lidt flere. Tak for din tilbagemelding.

   Svar

 • Lene Schmidt
  Lene Schmidt

  Kære Kirsten. Tak for din evige kamp for håndpatienterne :-) Jeg bakker dig helt op i dette indlæg, men kunne godt tænke mig også at henlede opmærksomheden på, hvor de ergoterapeutiske genoptræningsplaner efter skader i oe blev af? Jeg er til daglig ansat som ergoterapeut i en stor kommune indenfor Sundhed og Ældre. Til trods for, at det er en stor kommune, er der kun arbejde til 3 ergoterapeuter på sundhedscentret, hvor borgere med skader i oe kan komme til genoptræning efter en gop. Jeg er selv ansat i et tværfagligt team og arbejder primært hjemme hos borgerne. Jeg får gop på de borgere, der også har hjemmepleje, og som ikke kan transportere sig til sundhedscentret. Jeg oplever ex. at meget få/ingen borgere får en gop efter håndledsfrakturer, til trods for, at de ingen håndkræfter har efter gipsning og til trods for øget behov for hjemmepleje. Det gælder både demente borgere og alment svækkede borgere, der ikke selv er i stand til at genoptræne sig, og som jeg kun kender til, fordi plejepersonalet i hjemmet er opmærksomme, og vi dermed kan ansøge om vedligeholdende træning. Jeg oplever et stort ergoterapeutisk opmærksomhedspunkt ift. at sikre genoptræningsplaner til ældre med skader i oe.

  Svar

  • Kirsten Pedersen
   Kirsten Pedersen

   som kommentar til af Lene Schmidt

   Hej Lene - tak for din kommentar. Jeg ved at der i ETF for tiden arbejdes på problematikker omkring netop dette. Så jeg tror ETF ville være glade for dit input omkring denne problematik, og tænker at du måske kan lave et indlæg på facebook (ETF) omen også sende det til vores formand. For det er da et kæmpe problem du her lægger for dagen. Et problem som både er af samfundsmæssig karakter, men i høj grad også for den enkelte borger. Desuden er det jo et politisk problem, at der ikke afsættes ressourcer nok til genoptræning i det hele taget. Så dit problem/dine oplevelser synes jeg i høj grad skal ud så der kommer mere fokus på det, og så der forhåbentlig kan gøres noget ved det.

   Svar

  • Lene Schmidt
   Lene Schmidt

   som kommentar til af Kirsten Pedersen

   Hej Kirsten. Tak for din tilbagemelding, jeg skal nok formidle det videre til Etf :-) Vh Lene

   Svar

Skriv din kommentar