Empirisk viden, evidensbaseret viden – google eller …. Hvad skal vi tro på for at behandle korrekt

Oprettet d.

Empirisk viden, evidensbaseret viden – google eller …. Hvad skal vi tro på for at behandle korrekt

Empirisk viden, evidensbaseret viden – google eller …. Hvad skal vi tro på for at behandle ergoterapeutisk korrekt.

Jeg sad den anden dag og talte med en jævnaldrende klog kone. Hun er højt uddannet (ikke ergoterapeut) og har arbejdet inden for hendes branche i mere end 30 år. Vi kom til at tale om den udvikling hver vores fag har taget.

Da vi blev uddannet støttede vi os til ældre og erfarne kolleger. På den måde fik vi en sidemandsoplæring, hvor vi med udgangspunkt i en basisuddannelse, langsomt byggede på med udgangspunkt i den ældre kollegas viden og erfaring. Der var ingen forskning indenfor vores fag.

Jeg husker selv et system vi havde på Roskilde sygehus, hvor jeg startede min karriere med at fremstille skinner. Først så man på et par gange, så blev man introduceret på en måde hvor man i lukket rum med den erfarne prøvede at lave skinner, siden fik man de første patienter som skulle have skinner hvor den ældre erfarne så på, før man blev sluppet løs alene og fik ansvar for behandling. Det samme skete for andre ting (sy slynger, afprøve og udlevere hjælpemidler, være på hjemmebesøg m.m.).

Ingen forventede at være færdiguddannet når man stod med sin autorisation i hånden. Alle vidste, at nu skulle man lære og blive ved med at være nysgerrig.

Det den kloge kone havde oplevet var, at nu benyttes den ældre kollega ikke længere, den unge støtter sig til forskning og evidens baseret viden, og det kan give en stor frustration i hverdagen, fordi den unge ikke stoler på den empiriske viden.

Det er det samme vi oplever med vores patienter – hvis det ikke står på google, så er det nok ikke korrekt, selv om man sidder med grå stænk i håret og har mere end 30 års erfaring.

Hvad skal vi stole på – hvem kan vi stole på – skal vi spørge en anden om råd (men hvem)?

Den empiriske viden hos den ældre og erfarne (hvad enten det drejer sig om noget fagligt eller personligt) er guld værd. Mange burde lytte og hente viden fra den ældre (siger hende som er +60 :o)) ) – for vi har prøvet mange ting i livet, og har undervejs valgt til og fra. Vi har valgt det fra som ikke virker, og det til som virker.

Jeg bliver tit i tvivl om, om den evidens basserede viden er tilstrækkelig til at bygge en faglig procedure op på. Jeg bliver nogen gange spurgt om der er evidens for et ergoterapeutisk behandlingsredskab, fordi hvis ikke – så kan en afdeling ikke få lov til at indkøbe produktet. Når man står over for sådanne spørgsmål, (og konsekvens) – så undres jeg ofte over hvordan vi andre i ”gamle” dage kunne komme til at fungere med vores faglighed. Der findes mig bekendt ingen evidens for om putty (træningsler) virker, ej heller solitairespil, eller en FEPS, eller om køkkentræning med bollebagning eller stegning af frikadeller osv. virker. Men vi gjorde det, og fik rykket patienterne fra A til B med de metoder vi kendte til og havde erfaring for virkede. Og det er derfor vigtigt,at man som behandler engang imellem stopper op, og støtter sig til både evidensen men også ræsonnere fornuftigt og tænke tanker selv ud fra erfaring og evt. En ældre kollegas erfaring. Uanset hvad der står på google :o))

 

hilsen fra det "grå guld"


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar