Bureaukratiet længe leve, det spilder vores tid.

Oprettet d.

Vi har i den seneste tid fået glade e-mails fra kunder, som skriver, at en bevilling er gået igennem. Stor er vore glæde på vegne af vores kunder/borgere/patienter. Når vi så læser ”bevillingen” så er det ikke en egentlig bevilling, men et tilsagn om at kunde/borger/patient skal henvende sig til en leverandør, for at få et prisoverslag og i nogle tilfælde også en begrundelse for hvor det valgte produkt vælges. Dette skal fremsendes før endelig bevilling fra kommunen.

Det som undrer os er, at man jo ved en ansøgning har søgt om hjælpemidler til problematikker i relation til hverdagens udfordringer, ofte har der været en læge og en terapeut med til at vejlede borger ved ansøgning, og måske lavet en status.

Man forvirrer borgere som læser overskriften som ”bevilling”, men så længere nede stiller krav for at bevillingen kan gennemføres.

Som leverandør, bruger man så tid sammen med borger for at vurdere hvilket hjælpemiddel som er egnet (eksempel en håndskinne) – herefter skal man sende borger hjem, for at man så kan vente på en endelig afgørelse. Desuden ønsker kommunen en ”Status/vurdering/begrundelse” for det valg man som leverandør foretager sammen med borger, og det ønskes skriftligt. Det forventes at denne service leveres gratis, hvilket er under al kritik, da man som selvstændig lever af det man gør, og drejer det sig som en håndledsbandage til kr. 250,- er det en ren underskudsforretning for firmaet at lave denne ydelse.

Ud over dette – så er det tidsrøveri både for kommunen og for borger. Måske kan denne borger først vende tilbage til job, når skinne/hjælpemiddel er leveret. Og kommunen skal have sagen på bordet op til 3 gange før en endelig bevilling kan foregå. Så bureaukratiet længe leve, det spilder vores tid.


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar